obrázek

ZŠ Klenovice na Hané


Vyučovací předměty


 

Kromě tradičních vyučovacích přednětů jako je matematika, český, anglický a německý jazyk, informatika a výchovy jsou do výuky zařazeny i předměty výchova v zdravého občana, mutlikulturní a etická výchova a další volitelné předměty:

v 7. ročníku - německý jazyk
                    - sportovní hry
                    - přírodopisný seminář
                    - technické činnosti

v 8. ročníku - německý jayzk
                    - chemické praktikum
                    - sportovní hry
                    - multikulturní a etická výchova

v 9. ročníku - technické kreslení
                    - sportovní hry
                    - přírodopisný seminář

Nepovinné předměty:

1. ročník - anglický jazyk
2. ročník - anglický jazyk

Mino vyučovací předměty mohou žáci pracovat i kroužcích, jejichž seznam bude uveřejněn během měsíce října.[reklama]

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.