obrázek

ZŠ Klenovice na Hané


SCIO TESTY - 9. ročník


Testování KEA 9. ročník – listopad 2009 (školní rok 2009/2010)

 

 

Výsledky školy:

 

Český jazyk – výsledky školy jsou špičkové, škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování, z hodnocení tematické části testu vyplývá, žáci ve všech oblastech –mluvnice, sloh a literatura -  měli průměrné výsledky, tejně tak průměrných výsledků dosáhli ve znalostech, porozumění i aplikacích. Studijní potenciál žáků je využíván dobře, výsledky jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů.

 

Matematika – výsledky školy jsou nadprůměrné, škola míá lepší výsledky než 70% zúčastněných škol. Průměrné výsledky měli žáci ve všech oblastech – aritmetika, algebra, geometrie, funkce, rovnice, nerovnice. podbně průměrné výsledky také ve znalostech, porozumění  i aplikace. Studijní potenciál je využíván optimálně, výsledky žáků odpovídají jejich studijním předpokladům.

 

Anglický jazyk – škola se řadí mezi průměrné, máme lepší výsledky než 60% zúčastněných škol. Průměrné výsledky jsou v částech poslech, konverzace, čtení s porozuměním, slovní zásoba a gramatika. Slabých výsledků dosáhli žáci v části komplexní cvičení. Studijní potenciál je využíván optimálně, výsledky žáků odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.

 

Německý jazyk – výsledky školy jsou nadprůměrné, má lepší výsledky než 80% zúčastněných škol. Výborných výsledků dosáhli žáci v částech konverzace, čtení s porozuměním, slovní zásoba a gramatika. V částech poslech, komplexní cvičení jsou výsledky průměrné. Studijní potenciál žáků je využíván dobře, výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá jejich studijním předpokladům.

 

Součástí testování byla také komplexní zpráva za školní roky 2006/2007 – 2009/2010. Z ní vyplývá, že v 6. ročníku byly výsledky v českém jazyku nadprůměrné, patřili jsme mezi úspěšné školy, měli jsme lepší výsledky než 70% zúčastněných škol. V 9. ročníku byly výsledky také nadprůměrné, měli jsme lepší výsledky než80% zapojených škol. Co se týká výsledků v matematice patřila škola v 6. ročníku mezi průměrné školy, měli jsme lepší výsledky než polovina zúčastněných škol. Stejné postavení si škola udržela i v 9. ročníku. Z komplexní zprávy také vyplývá, že v průběhu druhého stupně se v českém jazyku se 18% žáků výrazně zlepšilo, 45% žáků se zlepšilo, 27% žákůmírně zlepšilo nebo zhoršilo a 9% žáků výrazně zhoršilo. V matematice se v průběhu druhého stupně se 27% žáků zlepšilo, 45% žáků mírně zlepšilo nebo zhoršilo a 27% žáků zhoršilo.

 

Komplexní zpráva byla projednána na pedagogické radě 25. ledna 2010. Vyučující jsou povinni se se zprávou seznámit a podle dosažených výsledků přijat opatření ke zlepšení oblastí s podprůměrnými výsledky.


Fotogalerie

Angličtina zvětšit
Angličtina
Obecné studijní předpoklady zvětšit
Obecné studijní předpoklady

[reklama]

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.