obrázek

ZŠ Klenovice na Hané


Obec Klenovice na Hané


     Obec Klenovice na Hané leží v úrodné hanácké rovině. Z návrší "Větřák" s nadmořskou výškou 253 metrů, na jehož protáhlém severovýchodním svahu je obec situována, dohlédneme daleko za bývalé okresní město Prostějov. Za pěkného počasí vidíme i Hostýnské vrchy se Sv. Kopečkem, Zemskou bránu za Přerovem a obzvláště příznivých podmínek i předhůří Hrubého Jeseníku. Návrší "Větřák" je předělem mezi východními výběžky Drahanské vrchoviny a údolím říčky Valová, protékající nedaleko obce v nadmořské výšce 200 m.
O osídlení území kolem Klenovic svědčí mnohé archeologické nálezy: zbytky kostí, nádob, ozdob, nářadí a nástrojů. Po odchodu germánských kmenů začali k nám pronikat Slované. Zpočátku se věnovali lovu, postupně se začali zabývat i pastevectvím a zemědělstvím. Založení Klenovic spadá  do doby po osvobození Moravy vévodou moravským Břetislavem - po roce 1028. Tehdy začaly vznikat kolem dvorce jedné rodiny osady zvané Okrouhlice, ze kterých později vyrostly vesnice. Zakladatelem Klenovic byl pravděpodobně otec nebo děd Klena, jmenovaného v listině z roku 1107. (Bočkův Codex Diplomaticus Moraviae). Teprve od začátku 14. století jsou písemné zprávy hojnější.
Památky: kostel sv. Bartoloměje, fara a pískovcobý kříž za obcí (směr Pivín), sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Flotiána u památníku padlých v 1. světové válce.[reklama]

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.