obrázek

ZŠ Klenovice na Hané


Historie


Historie školy

První zmínka o škole pochází z roku 1681. Byla to škola farní. její nejstarší popis byl učiněn roku 1788. Školu tvořila jedna jediná světnice, která sloužila jako učebna i byt učitele zároveň. Od roku 1817 se jednalo o její přestavbě, ale ta se však neuskutečnila a roku 1824 tedy byla celá schátralá školní budova vyklizena a zbořena. Než se postavila škola nová, učilo se ve staré kapli na hřbitově. Ve školní kronice se uvádí jen to, že roku 1825 se začalo učit v nové školní budově, která sloužila asi 50 let. V roce 1903 se obecní zastupitelstvo usneslo, že postaví školu novou. Základní kámen byl položen 14. března 1904. Stavba rychle pokračovala a 28. srpna 1904 na Klenovké hody byla nová škola vysvěcena.

Po skončení 2. světové války se občané Klenovic rozhodli postavit novou školu, měšťanskou. V květnu roku 1946 projednává plénum NV otázku nové stavby, jejíž součástí se měl stát i kulturní dům. Stavbu projektoval architekt Jan Peterka. Náklady činily 12 369 734,40 Kč. Stavba byla povolena 20.12.1946 a vedoucím stavby byl pověřen Adolf Ježek z Klenovic. Výkop základů se uskutečnil 16.10.1947 a s výstavbou se započalo 30.3.1948. Budova byla slavnostně předána k užívání 27.8.1950 a nesla název "Střední škola dr. Zdeňka Nejedlého". V prvním roce navštěvovalo školu 166 žáků z obcí Klenovice, Čelčice, Skalka, Pivín, Obědkovice a Tvorovice. V roce 1954 přibyli žáci z Ivaně, škola nesla název "Osmiletá střední škola" . Roku 1960 přešla na devítiletou školní docházku.[reklama]

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.